Ngọc Quỳnh Phát

Trứng khủng long

Ngọc Quỳnh Phát là đơn vị đầu tiên tại Hải Phòng sản xuất Trứng Khủng Long.
Ngọc Quỳnh Phát

Thạch hộp

Ngọc Quỳnh Phát là đơn vị đầu tiên tại Hải Phòng sản xuất Trứng Khủng Long.
Ngọc Quỳnh Phát

Environment

Ngọc Quỳnh Phát là đơn vị đầu tiên tại Hải Phòng sản xuất Trứng Khủng Long.

 

Tin Tức